Dosi de cultura abstreta

per Andreu Blai Fernández-Serrano
Escritos de crítica cultural
Autor/a: Joan Fuster Ortells
Editorial: PUV
ISBN: 978-84-9134-933-4
Número de pàgines: 395
Preu: 25€

Dins el marc d’activitats de l’Any Fuster, Escritos de crítica cultural posa a  disposició del lector d’una sèrie d’articles dispersos sobre literatura, art i música que  l’autor suecà va publicar al llarg de quaranta anys. Aquesta és una compilació que  il·lustra, per una banda, el paper fonamental de la premsa en la professionalització de  l’escriptor, i, per altra banda, l’ampli interés que Fuster va mostrar per aspectes culturals  de tota mena. Malgrat el seu ampli bagatge, un llenguatge perspicaç i irònic, Fuster és  respectuós a l’hora de parlar d’art o música. El lector no llegirà l’opinió d’un crític  especialitzat, sinó la d’un humanista que relaciona tot afer cultural amb la societat que  la produeix i consumeix —no debades el llibre comença amb la memòria d’un projecte  que mai va dur a terme: Técnica, cultura y masa. Tot plegat, els escrits compilats al  llibre constitueixen una part rellevant del vessant cívic de l’escriptor, amb els quals, a  més de guanyar-se un sou, pretenia democratitzar l’accés a la cultura en una època on  aquesta era considerada un luxe i, que a l’Estat Espanyol, es trobava condicionat per les  traves i imposicions de la dictadura franquista. Una tasca meritòria per les  circumstàncies així com per la necessitat constant d’actualització, ja que parla de  clàssics com de contemporanis. Un esforç persistent en el temps que podem apreciar en  retrospectiva, sobretot hui dia quan l’accés a la cultura és més senzill. El problema és,  no obstant, saber escollir les referències que ens agraden o, en tot cas, semblen fiables.  En aquest sentit, Fuster és un bon guia.

Comparteix: